Thay đổi thời gian tổ chức khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản thống nhất việc thay đổi ngày khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017 từ ngày 29-4 sang 30-4. … More Thay đổi thời gian tổ chức khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017