inDanang App

inDanang App là nền tảng hỗ trợ thông tin cho du khách và người dân. Đưa ra gợi ý thông minh theo ngữ cảnh và trả lời các câu hỏi: Đi đâu ? Ăn gì? Làm gì ?  giúp người dân và du khách lựa chọn điểm đến thuận tiện và an toàn.
Xem thêm tại: http://www.indanang.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s